top of page

Sở Du lịch đã cập nhật các điểm đến du lịch trên nền tảng định vị trực tuyến Google Map, Google Ear


Tại Hội nghị triển khai Kế hoạch phục hồi du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID- 19 giai đoạn cuối năm 2021 và năm 2022 vừa qua, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Bộ Tài nguyên du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian qua rà soát, thống kê và đánh giá. Từ hệ thống tài nguyên du lịch này, Sở Du lịch đã cập nhật các điểm đến du lịch trên nền tảng định vị trực tuyến Google Map, Google Earth.

bottom of page