top of page

OPPO gia nhập Hội đồng quản trị của Liên minh tiêu chuẩn kết nối (CSA)

OPPO và Liên minh Tiêu chuẩn Kết nối (Connectivity Standards Alliance) đã công bố OPPO sẽ đảm nhận một vị trí trong Hội đồng quản trị của Liên minh. Với vị trí là thành viên nòng cốt của Liên minh, OPPO sẽ đóng vai trò dẫn đầu trong việc phát triển giao thức kết nối Internet vạn vật (IoT) thống nhất trong ngành, “Matter”, cũng như đi đầu quảng bá giao thức này ở Trung Quốc.


OPPO gia nhập Hội đồng quản trị của Liên minh tiêu chuẩn kết nối (CSA)

OPPO sẽ áp dụng các công nghệ của Liên minh vào hệ sinh thái và sản phẩm IoT của riêng mình, đồng thời nỗ lực thúc đẩy CSA ở Trung Quốc và hơn thế nữa là đưa kết nối lên tầm cao mới trong tương lai. OPPO cũng sẽ mở rộng hợp tác với các thành viên CSA để cung cấp trải nghiệm Internet vạn vật (IoT) đáng tin cậy, an toàn và liền mạch cho người dùng. Với mục tiêu mang lại kết nối liền mạch và trải nghiệm IoT tiên tiến cho mọi người, OPPO sẽ tiếp tục tham gia sâu hơn vào CSA và cộng đồng IoT toàn cầu để phát triển một hệ sinh thái IoT rộng mở và bền vững.

Vy Ái Dânbottom of page