top of page

NAS SUMMIT, sự kiện dành cho các nhà sáng tạo nội dung sẽ cập bến trong tháng 3

Nas Summit 2024 là sự kiện dành cho những nhà sáng tạo nội dung. Đây là cơ hội để giới thiệu các tài năng Việt Nam ra thế giới và thúc đẩy gắn kết với cộng đồng sáng tạo toàn cầu.


NAS SUMMIT, sự kiện dành cho các nhà sáng tạo nội dung sẽ cập bến trong tháng 3

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 3 năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh


Sự kiện có gì hấp dẫn

Sự kiện có gì hấp dẫn


Gặp gỡ khách mời trong nước và quốc tế

Gặp gỡ khách mời trong nước và quốc tếコメント


bottom of page