top of page

Mở khóa tiềm năng của AI tại châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản

Dell Technologies vừa tổ chức buổi hội thảo tại châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản (APJ) với chủ đề “Mang AI đến dữ liệu” thảo luận về bối cảnh của AI trước nhu cầu sáng tạo đổi mới về AI ngày càng gia tăng trong khu vực và Dell có thể hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội này như thế nào.

Dell Technologies vừa tổ chức buổi hội thảo tại châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản (APJ) với chủ đề Mang AI đến dữ liệu

Nắm bắt các cơ hội trong lĩnh vực AI tại khu vực APJ


Tại hội thảo, ông Marrs, Chủ tịch, Khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản, Dell Technologies đã đi sâu vào bối cảnh AI của khu vực APJ, đặc biệt là các cơ hội tăng trưởng từ Generative AI và chi tiêu ngày càng tăng cho các hệ thống AI. Theo ông, các doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp và chuyên môn của Dell để đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Ví như các doanh nghiệp mới tìm đến Dell để đổi mới và xây dựng các dịch vụ GPUaaS, trong khi các doanh nghiệp truyền thống tìm đến Dell để triển khai các dự án thử nghiệm AI và giải quyết các yêu cầu về suy luận.

Chiến lược AI với bốn mũi nhọn của Dell

Chiến lược AI với bốn mũi nhọn của Dell Ông Roese, Giám đốc Công nghệ Toàn cầu, Dell Technologies đã trình bày tổng quát về các cơ hội trong lĩnh vực AI. Ông cũng nhấn mạnh cách Generative AI đã phổ cập AI đến tất cả mọi người, và chứng minh rằng các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực cần phải triển khai công nghệ này để cung cấp những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cao hơn cho khách hàng và nâng cao lợi thế cạnh tranh.


Ông Roese cũng chia sẻ về bốn mũi nhọn trong chiến lược AI của Dell bao gồm: AI-In, AI-On, AI-For, và AI-With. Ông đi sâu vào các Giải pháp Generative AI mà Dell vừa cho ra mắt. Các giải pháp này nhắm đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi cách thức làm việc trong mọi giai đoạn của hành trình ứng dụng AI tạo sinh, đồng thời mở khóa tiềm năng của AI với các Bản thiết kế đã được Xác thực từ Dell dành cho Generative AI. Các thiết kế này hiện nay đã hỗ trợ cả điều chỉnh và suy luận mô hình, qua đó giúp người dùng triển khai các mô hình Generative AI nhanh chóng hơn thông qua hạ tầng đã được kiểm chứng.

Kommentare


bottom of page