top of page

Lợi ích và rủi ro khi trẻ em sử dụng Chatbot AI

Mặc dù Chatbot AI có rất nhiều lợi ích đáng kể nhưng nếu không nhận thức được rủi ro tiềm ẩn trong những công cụ này đối với trẻ em, người dùng sẽ đối mặt với rủi ro lớn hơn trong việc đánh mất dữ liệu cá nhân, đe dọa mạng và những nội dung không phù hợp.

Lợi ích và rủi ro khi trẻ em sử dụng Chatbot AI

Với sự gia tăng rủi ro cho trẻ em trên internet, đặc biệt là khi các chatbot đóng vai trò là ‘bạn bè’, nhu cầu giám sát và bảo vệ trẻ em ngày càng tăng. Là cha mẹ, điều quan trọng là phải hiểu rằng việc cấm đoán sử dụng Chatbot AI này không phải lúc nào cũng là biện pháp bảo vệ trẻ em tốt nhất vì trẻ em luôn có thể tiếp xúc nội dung mới trực tuyến. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải đóng vai trò tích cực trong việc cân bằng các rủi ro nói trên và nỗ lực giảm thiểu chúng.


Lời khuyên dành cho phụ huynh để giảm thiểu rủi ro từ Chatbot AI:

Commentaires


bottom of page