top of page

HONOR khuấy động MWC 2024 với HONOR AI và HONOR Porsche Design

Trong khuôn khổ sự kiện MWC 2024, CEO của 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 - ông George Zhao đã giới thiệu đến người dùng toàn cầu series sản phẩm mới độc đáo với thiết kế thời thượng: 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 trình diễn 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 MagicBook Pro 16, PORSCHE DESIGN | 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 Magic V2 RSR, 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 Magic6 Pro, 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 Pad 9 và 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 AI


HONOR khuấy động MWC 2024 với HONOR AI và HONOR Porsche Design

Cùng Sức mạnh số khám phá những điều kỳ diệu trong lần trình diễn này của 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑


Đối tác đồng hành cùng  𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑

Đối tác đồng hành cùng  𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑


 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 AI

 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 AI


𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 Magic V2 RSR

𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 Magic V2 RSR


𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 Magic V2 RSR PORSCHE DESIGN

𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 Magic V2 RSR PORSCHE DESIGN


𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 Magic6 Pro

𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 Magic6 Pro


Đông đảo khách tham quan 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 tại MWC 2024

𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑 tại MWC 2024

Comments


bottom of page