top of page

HEINEKEN Việt Nam tiếp tục nâng tầm hành động “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”

HEINEKEN Việt Nam hôm nay ra mắt Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2022, đánh dấu năm thứ 9 công ty theo dõi và báo cáo những bước tiến của mình trên hành trình phát triển bền vững “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”.


Năm qua, HEINEKEN Việt Nam cũng đóng góp cho nền kinh tế ở mức tương đương 1,04% tổng GDP quốc gia – mức cao kỷ lục kể từ khi công ty bắt đầu cập nhật số này trong Báo cáo phát triển bền vững đầu tiên của mình.

HEINEKEN Việt Nam tiếp tục nâng tầm hành động “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn

Trong năm qua, HEINEKEN Việt Nam cũng khởi động chương trình hợp tác chiến lược cùng WWF-Việt Nam để bảo tồn nguồn nước tại các lưu vực sông trọng điểm. Với tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng, HEINEKEN Việt Nam và các đối tác hướng đến mục tiêu bảo tồn 3 tỷ lít nước mỗi năm, thông qua các hoạt động khác nhau như trồng mới và nuôi dưỡng rừng, và quản lý và làm giàu nguồn nước.

Chương trình sẽ góp phần hiện thực hóa tham vọng cân bằng nước của HEINEKEN Việt Nam đến năm 2025 – theo đó, HEINEKEN Việt Nam sẽ trả lại cho thiên nhiên lượng nước bằng đúng lượng nước trong các sản phẩm của mình.

Chương trình sẽ góp phần hiện thực hóa tham vọng cân bằng nước của HEINEKEN Việt Nam đến năm 2025 – theo đó, HEINEKEN Việt Nam sẽ trả lại cho thiên nhiên lượng nước bằng đúng lượng nước trong các sản phẩm của mình.


Hướng đến Tác động môi trường bằng không, trong năm 2022, nhà máy cuối cùng trong toàn bộ 6 nhà máy bia của HEINEKEN Việt Nam đã chuyển sang sử dụng năng lượng sinh khối – có nghĩa là hiện nay toàn bộ bia của HEINEKEN Việt Nam đang được nấu bằng năng lượng tái tạo.

HEINEKEN Việt Nam cũng đã mua các Chứng nhận thuộc tính năng lượng (EACs) để đảm bảo 100% điện năng công ty sử dụng sẽ đến từ các nguồn tái tạo – trong khi tiếp tục xem xét những giải pháp mang tính dài hạn hơn.

HEINEKEN Việt Nam cũng đã mua các Chứng nhận thuộc tính năng lượng (EACs) để đảm bảo 100% điện năng công ty sử dụng sẽ đến từ các nguồn tái tạo – trong khi tiếp tục xem xét những giải pháp mang tính dài hạn hơn.

2022 cũng đánh dấu 12 năm quan hệ hợp tác giữa HEINEKEN Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSC). Cùng với NTSC, HEINEKEN Việt Nam đã nỗ lực xây dựng văn hóa an toàn giao thông và uống có trách nhiệm trong nhiều năm, trước khi các quy định liên quan được chính thức áp dụng

2022 cũng đánh dấu 12 năm quan hệ hợp tác giữa HEINEKEN Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSC). Cùng với NTSC, HEINEKEN Việt Nam đã nỗ lực xây dựng văn hóa an toàn giao thông và uống có trách nhiệm trong nhiều năm, trước khi các quy định liên quan được chính thức áp dụng

Là công ty bia hàng đầu Việt Nam, HEINEKEN Việt Nam luôn tích cực thúc đẩy văn hoá uống có trách nhiệm, với cam kết đầu tư ngân sách cho các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, cũng như đưa ra những giải pháp thay thế - chẳng hạn như sản phẩm Heineken 0.0 hay các ưu đãi khi sử dụng dịch vụ đặt xe công nghệ.

Là công ty bia hàng đầu Việt Nam, HEINEKEN Việt Nam luôn tích cực thúc đẩy văn hoá uống có trách nhiệm, với cam kết đầu tư ngân sách cho các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, cũng như đưa ra những giải pháp thay thế - chẳng hạn như sản phẩm Heineken 0.0 hay các ưu đãi khi sử dụng dịch vụ đặt xe công nghệ.

Năm vừa qua HEINEKEN Việt Nam cũng có những bước tiến nổi bật trên hành trình xây dựng một thế giới hòa nhập, công bằng và bình đẳng. Tại bộ phận Chuỗi cung ứng, nơi thường được xem là môi trường của nam giới

Năm vừa qua HEINEKEN Việt Nam cũng có những bước tiến nổi bật trên hành trình xây dựng một thế giới hòa nhập, công bằng và bình đẳng. Tại bộ phận Chuỗi cung ứng, nơi thường được xem là môi trường của nam giới

Nhân viên tại HEINEKEN Việt Nam cũng có cơ hội gắn kết với nhau và tham gia vào các hoạt động cộng đồng thông qua sáng kiến “HEINEKEN Cares - Chung tay sẻ chia"

Nhân viên tại HEINEKEN Việt Nam cũng có cơ hội gắn kết với nhau và tham gia vào các hoạt động cộng đồng thông qua sáng kiến “HEINEKEN Cares - Chung tay sẻ chia"

Từ trồng rừng để làm giàu nguồn nước

Từ trồng rừng để làm giàu nguồn nước

thu gom rác làm sạch bãi biển

thu gom rác làm sạch bãi biển

chuẩn bị quà Tết cho người dân tại các vùng khó khăn cùng với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

đến chuẩn bị quà Tết cho người dân tại các vùng khó khăn cùng với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

nhân viên HEINEKEN Việt Nam đang trực tiếp tạo nên những ảnh hưởng tích cực cho con người và cộng đồng xung quanh mình, đồng thời đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững “Vì Một Việt Nam Tốt Đẹp Hơn” mà công ty đang theo đuổi.

nhân viên HEINEKEN Việt Nam đang trực tiếp tạo nên những ảnh hưởng tích cực cho con người và cộng đồng xung quanh mình, đồng thời đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững “Vì Một Việt Nam Tốt Đẹp Hơn” mà công ty đang theo đuổi.

Năm 2022 chứng kiến những bước tiến vững chắc của HEINEKEN Việt Nam trong việc hiện thực hóa tham vọng phát triển bền vững đến năm 2025, hướng đến 100% năng lượng tái tạo, 100% nước được bù hoàn và hoàn toàn không còn rác thải chôn lấp. Doanh nghiệp cũng đóng góp đáng kể vào tham vọng bền vững của HEINEKEN Toàn cầu, thông qua 3 trụ cột chính với những điểm nhấn nổi bật:

Hướng đến phát thải ròng bằng 0:

  • 96% năng lượng tái tạo trong sản xuất

  • Không còn rác thải chôn lấp tại 6/6 nhà máy

  • 30 tỷ đồng bảo tồn nguồn nước

Hướng đến một thế giới hòa nhập, công bằng và bình đẳng:

  • 50% giám đốc nhà máy là nữ

  • 100% tuân thủ trả lương bình đẳng

  • 11,6 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng

Hướng đến văn hóa uống có trách nhiệm

  • 10% ngân sách truyền thông của Heineken cho “Uống có trách nhiệm”

  • Heineken 0.0 được đẩy mạnh tại thị trường Việt Nam

  • 12 năm cùng Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc Gia tuyên truyền “Đã uống rượu bia thì không lái xe”

Với những cam kết và nỗ lực cho phát triển bền vững, HEINEKEN Việt Nam đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh trong số 2 doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất năm 2022, đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp HEINEKEN Việt Nam được công nhận là một trong 3 doanh nghiệp phát triển bền vững hàng đầu Việt Nam.

Với những cam kết và nỗ lực cho phát triển bền vững, HEINEKEN Việt Nam đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh trong số 2 doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất năm 2022, đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp HEINEKEN Việt Nam được công nhận là một trong 3 doanh nghiệp phát triển bền vững hàng đầu Việt Nam.

Comments


bottom of page