top of page

Amazon Khuyến Cáo

Gần đây, Amazon Global Selling nhận được các báo cáo từ cộng đồng rằng một người hoặc một nhóm người đang sử dụng tên tuổi Amazon hoặc mạo nhận là nhà tuyển dụng của Amazon liên hệ với ứng viên, mời tham gia làm việc, và yêu cầu đóng một mức phí đăng ký.

Amazon

Hành động này là hành vi lừa đảo và không có mối liên hệ nào với Amazon hoặc nhà tuyển dụng của Amazon.

Xin lưu ý rằng các nhà tuyển dụng của Amazon liên hệ với ứng viên - dù là qua tin nhắn, cuộc gọi hay email - sẽ KHÔNG BAO GIỜ yêu cầu đóng phí đăng ký hoặc yêu cầu bạn mua hàng hoặc cung cấp chi tiết thông tin ngân hàng của bạn. Chúng tôi khuyên bạn không nên phản hồi với bất kỳ yêu cầu nào như kể trên (yêu cầu đóng phí, yêu cầu thông tin ngân hàng, yêu cầu bạn mua hàng...) và khuyến nghị những ai nhận được liên lạc đáng ngờ hoặc có dấu hiệu lừa đảo mời làm việc thay mặt cho Amazon cần liên hệ báo cáo thông tin cho cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để xem xét xử lý.

Vui lòng tham khảo trang thông tin hỗ trợ của chúng tôi để xác định các hành vi lừa đảo và báo cáo.

Các thông tin về cơ hội việc làm chính thức từ Amazon Global Selling Việt Nam và các thông tin về chương trình, dịch vụ của chúng tôi được phổ biến trên các kênh chính thức như sau:

Trân trọng cảm ơn,

Amazon Global Selling Việt Nam

bottom of page